ความรู้เรื่องหลังคา

แผ่นเมทัลชีทลอนมาตรฐาน 760 ม.ม.

หน้ากว้าง 76 ซ.ม. รวมทับซ้อน
หน้ากว้าง 76 ซ.ม. รวมทับซ้อน
ส่วนประกอบของหลังคา
ส่วนประกอบของหลังคา
ระยะการวางแผ่นหลังคาและการยิงสะกรู
ระยะการวางแผ่นหลังคาและการยิงสะกรู

6 ขั้นตอนการมุงหลังคา

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6

ชื่อเรียกองค์ประกอบของหลังคา

ส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ส่วนประกอบหลังคาจั่ว

ส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ส่วนประกอบหลังคาจั่ว

หลังคาโค้งโดม

ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม
ส่วนประกอบหลังคาโค้งโดม

แผ่นครอบต่างๆที่ใช้ในงานอาคาร

แผ่นครอบต่างๆใช้ในอาคาร
แผ่นครอบต่างๆใช้ในอาคาร
ลักษณะแผ่นครอบที่ใช้กับอาคาร
ลักษณะแผ่นครอบที่ใช้กับอาคาร
แผ่นครอบจั่ว
แผ่นครอบจั่ว
ครอบสันตะเข้
ครอบสันตะเข้
ครอบสันตะเข้หลังคาปั้นหยา
ครอบสันตะเข้หลังคาปั้นหยา
ครอบชายคา
ครอบชายคา
ครอบข้าง
ครอบข้าง
ครอบต่อฝาผนัง
ครอบต่อฝาผนัง

สะกรูที่ใช้ในงานหลังคา

สะกรูที่ใช้ในงานหลังคา
สะกรูที่ใช้ในงานหลังคา
สะกรูที่ใช้ในงานหลังคา
สะกรูที่ใช้ในงานหลังคา