โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

TU78 Witcom834 ตะลุยโจทย์วิทย์ 500 ข้อ สานฝัน ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

Dot.TU เป็นหนังสือ ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียด ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และวิทย์กาย เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ม.3 เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

จัดทำโดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา TU 78 Witcom 834

ทำไมต้อง Dot.TU

  1. มีโจทย์วิทยาศาสตร์มากมายและหลากหลาย
  2. มีสัมภาษณ์พี่สายวิทย์ทุกสาย
  3. มีเทคนิกการทำข้อสอบและข้อควรระวัง
  4. มีเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย
  5. ผ่านการตรวจสอบอย่างดี

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยพี่ๆที่เคยมีความฝันแบบน้องๆ และพี่ได้ทำความฝันนั้นสำเร็จแล้ว พี่จึงส่งต่อความฝันเล่มนี้ให้น้อง

เรามาทำฝันให้เป็นจริงนะ

แบบสั่งจองหนังสือ 🏻 http://goo.gl/forms/aQT9v5st9d
ราคาหนังสือ 1 เล่ม 230 บาท
ราคาค่าจัดส่ง EMS 60 บาท ลงทะเบียน 40 บาท
ซื้อ 5 เล่มขึ้นไป ส่งฟรีแบบลงทะเบียน
การคิดราคาหนังสือ
ลงทะเบียน : 230 x จำนวนเล่ม + 20x(จำนวนเล่ม-1) + 40
EMS : 230 x จำนวนเล่ม + 20 x (จำนวนเล่ม-1) + 60

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn's College, Trang)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (Princess Chulabhorn’s College, Trang)
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
 ตลุยโจทย์วิทย์ 500 ข้อ สานฝัน ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
ตลุยโจทย์วิทย์ 500 ข้อ สานฝัน ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
 ตลุยโจทย์วิทย์ 500 ข้อ สานฝัน ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
ตลุยโจทย์วิทย์ 500 ข้อ สานฝัน ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
Trang province
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย-trang-province
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย-trang-province
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย-trang-province
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย-trang-province
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย-trang-province
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย-trang-province
Call Now Button