ลอนผนังบ้าน พียู บางเตย

ลอนผนังบ้าน พียู บางเตย

ลอนผนังบ้าน พียู บางเตย is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google page enter by keyphrase or synonyms.

ลอนผนังบ้าน พียู บางเตย เป็นชื่อ Keyphrase มีลักษณะเป็นแผ่นเมทัลชีท (Metal Sheet) ที่รีดเป็นลักษณะลอนผนังฝาไม้ 2 แผ่นทับซ้อนแบบฝาบ้านไทยโบราณ โดยมีฉนวนพียูโฟม (PU Foam) หนา  25 มิล. อยู่ตรงกลาง อีกด้านหนึ่งเป็นแผ่นอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil) มีลักษณะเป็น

 1. แผ่นเมทัลชีท (Metal Sheet) ที่รีดเป็นลักษณะลอนผนังฝาไม้ 2 แผ่นทับซ้อนแบบฝาบ้านไทยโบราณ กลายเป็นหน้ากว้าง 33 ซ.ม
 2. โดยมีฉนวนพียูโฟม (PU Foam) หนา 25 มิล. บุใต้ท้องแผ่น ที่รอยต่อจะเป็นร่องลิ่ม และอีกฝั่งเป็นลิ่ม เพื่อใช้เป็นร่องประกอบแผ่นให้ต่อเนื่องกัน
 3. อีกด้านหนึ่งของพียูโฟมเป็น แผ่นอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
 4.  มี 5 สี ให้เลือก

ลอนผนังบ้านพียู โฟม (House Wall Panel PU Foam)

ลอนผนังบ้านพียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) มีประโยชน์คือ

 1. ใช้เก็บเสียง  สามารถนำไปใช้ห้องเก็บเสียง หรือ
 2. ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนห้องเก็บความร้อน-ห้องเก็บความเย็น
 3. ปัจจุบันนิยมนำไปใช้ทำผนังบ้านที่รับแสงแดด
ลอนผนังบ้าน พียู บางเตย
ลอนผนังบ้าน พียู บางเตย
ลอนผนังบ้านพียู โฟม (House Wall Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านพียู โฟม (House Wall Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านพียู โฟม (House Wall Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านพียู โฟม (House Wall Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านพียู โฟม (House Wall Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านพียู โฟม (House Wall Panel PU Foam)

ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Panel Sandwiches PU Foam)

ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Panel Sandwiches PU Foam) คือ

 1. แผ่นเมทัลชีท (Metal Sheet) ที่รีดเป็นลักษณะลอนผนังฝาไม้ 2 แผ่นทับซ้อนแบบฝาบ้านไทยโบราณ กลายเป็นหน้ากว้าง 33 ซ.ม
 2. โดยมีฉนวนพียูโฟม (PU Foam) หนา 25 มิล. บุใต้ท้องแผ่น ที่รอยต่อจะเป็นร่องลิ่ม และอีกฝั่งเป็นลิ่ม เพื่อใช้เป็นร่องประกอบแผ่นให้ต่อเนื่องกัน
 3. อีกด้านหนึ่งของพียูโฟมเป็น แผ่นเมทัลชีทผิวเรียบ
 4.  มี 5 สี ให้เลือก

ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)

ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam) มีประโยชน์คือ

 1. ใช้เก็บเสียง  สามารถนำไปใช้ห้องเก็บเสียง หรือ
 2. ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนห้องเก็บความร้อน-ห้องเก็บความเย็น
 3. ปัจจุบันนิยมนำไปใช้ทำผนังบ้านที่รับแสงแดด
ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)
ลอนผนังบ้านแซนวิช พียู โฟม (House Wall Sandwiches Panel PU Foam)

หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)

สำหรับความหนาของฉนวนพียู โฟม (PU Foam Thickness) สามารถเลือกความหนาของฉนวนพียูโฟมได้ 3 ขนาด ตามความเหมาะสม และประเภทการใช้งาน ความหนาฉนวนกันความร้อน PU Foam มีดังนี้

 1. ขนาด 15 มม.
 2. ขนาด 25 มม.
 3. ขนาด 50 มม.

ขนาดความหนายิ่งมาก จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวนได้ดีกว่า

หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)

หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)

หลังคาพียู โฟม (PU Foam Roof)  จะทำโดยการฉีดดฉนวนกันความร้อนพียูโฟม (PU Foam) เข้ากับแผ่นหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) แล้วปรับผิวฉนวนพียูโฟมที่ฉีดให้ได้ความหนาตามที่ต้องการแล้วปรับผิวหน้าให้เรียบ จากนั้นก็นำวัสดุตกแต่งผิวหน้าฉนวนพียูโฟม ให้แลดูสวยงาม ก่อนนำไปติดตั้ง โดย มีวัสดุให้เลือกสำหรับห่อหุ้มปิดผิวด้านใต้ (Cover Sheet) มี 3 ชนิด คือ

 1. หลังคาพียูโฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
 2. หลังคาพียูโฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)
 3. หลังคาพียูโฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)

หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)

หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)
หลังคาพียู โฟม ท้องอลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminum Foil)

หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)

หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC)  สีขาว (White)

หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)

หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)
หลังคาพียู โฟม ท้องไวนิล พีวีซี (Vinyl PVC) สีดำ (Black)

ฉนวนกันความร้อน PU Foam (Polyurethane Foam) คืออะไร

ฉนวนกันความร้อนพียู (PU Foam – Polyurethane Foam) คือเทคโนโลยีการฉีดฉนวนหรือโฟมกันความร้อนลงบนผิววัสดุ มีความสามารถในการยึดเกาะสูง สารที่ใช้ฉีดเป็นฉนวนมีชื่อว่า “โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam)” หรือโฟมกันความร้อนนั่นเอง มีโครงสร้างเนื้อโฟมแบบชนิด SEMI – CLOSED CELLS โดยจะฉีดพ่นลงบริเวณใต้ (ได้รับความนิยมมากกว่า) หรือบนเเผ่นหลังคาเมทัลชีท

ฉนวนพียูมีประโยชน์ดังนี้คือ

 1. ป้องกันการรั่วซึม จากการกลั่นตัวของความชื้นในอากาศ มีความทนต่อกรด และด่าง ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
 2. เป็นวัสดุป้องกันความร้อน ช่วยกันความร้อนได้ถึง 90% จะช่วยป้องกันการเเผ่กระจายความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในการใช้เครื่องปรับอากาศ
 3. ช่วยลดเสียงดังจากเสียงฝนที่กระทบกับเเผ่นหลังคาเมทัลชีทให้เบาลง หรือเสียงรบกวนอื่นๆ

เหมาะสำหรับที่พักอาศัย อาคารโรงเรียน ห้องประชุม-สัมนา โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

หลังคาเมทัลชีท ลอนนิยม

หลังคาเมทัลชีท ลอนนิยม เหมาะสำหรับงานมุงหลังคาอาคาร โดยเฉพาะอาคารที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นหลังคาแบบพิเศษนอกจากความสวยงามและทนทานต่อการใช้งานแล้วนั้น จุดเด่นอยู่ที่ท้องลอนที่มีความกว้างกว่าลอนประเภทอื่นและเป็นแนวยกสูงขึ้นมาบริเวณกึ่งกลางท้องลอน ลักษณะคล้ายหลังเต่าหรืออกไก่ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการเร่งการไหลของน้ำให้เกิดการระบายน้ำให้ไหลเร็วยิ่งขึ้น

Metal Sheet 760 Standard

ขนาดความกว้างของแผ่นหลังคาอยู่ที่ 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอนเท่ากับ 24 มม. สำหรับการติดตั้งหากไม่มีการต่อแผ่นหลังคาสามารถติดตั้งทำมุมลาดเอียงได้ในระยะต่ำสุดที่ 6 องศา แต่หากมีการต่อแผ่นหลังคามุมลาดเอียงไม่ควรต่ำกว่า 10 องศา นิยมนำไปใช้มากในการมุงหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยท้องลอนที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษจึงทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา อีกทั้งยังทนทานต่อแรงกระแทกและการชะของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน PU

ช่วยป้องกันความร้อน – เย็น

สามารถลดการแผ่รังสีและการนำความร้อนได้มากกว่า 90 %  ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ 0.018-0.023 W/m.K โดยคงสภาพความเป็นฉนวนที่อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 100 องศาเซลเซียส และต่ำสุดถึง -30 องศาเซลเซียส

มีการดูดซับเสียงที่ดี

มีโครงสร้างของเนื้อโฟมแบบเซลล์ปิด จึงสามารถดูดซับเสียง ป้องกันเสียงรบกวน เสียงก้องจากภายในสู่ภายนอกหรือจากภายนอกสู่ภายในได้เป็นอย่างดี หรือกรณีเสียงฝนตกที่กระทบกับหลังคาเมทัลชีท เหมาะสำหรับสถานที่ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างยิ่ง เช่น  สถานบันเทิง ห้องอัดเสียง สตูดิโอ ฯลฯ

ความต้านทานต่อสารเคมี

ฉนวน PU มีความทนต่อกรด และด่าง ช่วยป้องกันการกัดกร่อน หรือการเกิดสนิมที่เกิดจากไอกรดลอยไปกระทบที่ผิวหลังคา เหมาะสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ

ไม่ลามไฟ

ฉนวนพียู จะสามารถติดไฟได้ แต่จะไม่ลามไฟ เนื่องจากผสมสารกันลามไฟ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนเเรงของเชื้อไฟ หากมีลมแรงจนพัดสารกันไฟ อาจไม่สามารถคุมเพลิงได้)

มีน้ำหนักเบา และเเข็งแรง

ฉนวนกันความร้อนพียู มีน้ำหนักเบา และเเข็งแรงที่สุดเมื่อเทียบกับฉนวนอื่นในความหนาแน่นที่เท่ากัน และยังมีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานมากกว่า 30 ปี

ป้องกันการซึมของน้ำ, ความชื้น และอากาศ

ฉนวนกันความร้อนพียู มีความสามารถในการป้องกันน้ำซึมได้ดีมาก เนื่องจากฉนวนเป็นเซลล์ปิด และโฟมเมื่อพ่นลงบนแผ่นหลังคาเมทัลชีท จะเกาะยึดติดได้แน่น ไม่มีรอยต่อ ติดเป็นเนื้อเดียวตลอด ประสานกันได้ดี จึงทำให้ไม่มีช่องว่างหรือโพรงอากาศ ป้องกันแผ่นหลังคาสัมผัสกับอากาศและความชื้น ช่วยป้องกันการเกิดสนิมได้อีกด้วย

​​ติดตั้งง่าย

สามารถติดตั้ง ประกอบได้ง่าย และยังง่ายต่อการรื้อถอน ปรับปรุงแก้ไข และนำมาติดตั้งใหม่ได้ โดยทางบริษัทฯ จะติดตั้งฉนวนพียู ที่ด้านใต้ของแผ่นหลังคาเมทัลชีท (ได้รับความนิยมมากกว่า) หรือด้านบนแผ่นเมทัลชีท ด้วยความพิถีพิถัน ทำให้มีความแข็งแรง เรียบเนียน ไม่หลุดร่อน

ควบคุมการกลั่นตัวของไอน้ำ

ฉนวนพียู ป้องกันการเกิดไอน้ำ เนื่องจากเป็นการฉีดฉนวนติดกับเเผ่นหลังคา และ PU ยังมีคุณสมบัติเป็นกาวที่ดีมาก สำหรับใช้ติดกับวัสดุที่เป็นเหล็ก อย่างเเผ่นหลังคาเมทัลชีท

โปรดติดต่อ

มือถือ: 091-804-3561, 091-804-3685, 091-804-5340, 091-804-5610

เบอร์โทรออฟฟิศ: 02-409-5341, 02-409-5342

E-Mail: mk_metalsheet@hotmail.com

เอ็มเค เมทัลชีท 

หลังคา แซนวิช พียู โฟม เอ็มเค เมทัลชีท

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

หลังคา พียู โฟม เอ็มเค เมทัลชีท

หน้าแรก

Call Now Button