โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา

Dot.TU ตะลุยโจทย์วิทย์ สานฝัน ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา

Dot.TU เป็นหนังสือ ตลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และวิทย์กาย เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ม.3 เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

จัดทำโดยนักเรียน ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา TU 78 Witcom 834

ทำไมต้อง Dot.TU

มีโจทย์วิทยาศาสตร์มากมายและหลากหลาย
มีสัมภาษณ์พี่สายวิทย์ทุกสาย
มีเทคนิกการทำข้อสอบและข้อควรระวัง
มีเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย
ผ่านการตรวจสอบอย่างดี
หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยพี่ๆที่เคยมีความฝันแบบน้องๆ และพี่ได้ทำความฝันนั้นสำเร็จแล้ว พี่จึงส่งต่อความฝันเล่มนี้ให้น้อง

เรามาทำฝันให้เป็นจริงนะ

แบบสั่งจองหนังสือ 🏻 http://goo.gl/forms/aQT9v5st9d
ราคาหนังสือ 1 เล่ม 230 บาท
ราคาค่าจัดส่ง EMS 60 บาท ลงทะเบียน 40 บาท
ซื้อ 5 เล่มขึ้นไป ส่งฟรีแบบลงทะเบียน
การคิดราคาหนังสือ
ลงทะเบียน : 230 x จำนวนเล่ม + 20x(จำนวนเล่ม-1) + 40
EMS : 230 x จำนวนเล่ม + 20 x (จำนวนเล่ม-1) + 60

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, Sura Nari Witthaya School
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สู่เตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 

Call Now Button