Category Archives: อำเภอศรีมโหสถ

อำเภอศรีมโหสถ

อำเภอศรีมโหสถ  is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by focus keyword name in category.

อำเภอศรีมโหสถ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอศรีมโหสถตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอศรีมโหสถแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 24 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โคกปีบ (Khok Pip) 9 หมู่บ้าน
2. โคกไทย (Khok Thai) 7 หมู่บ้าน
3. คู้ลำพัน (Khu Lam Phan) 4 หมู่บ้าน
4. ไผ่ชะเลือด (Phai Cha Lueat) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอศรีมโหสถประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโคกปีบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโคกปีบ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกปีบ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกปีบ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกไทยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้ลำพันและตำบลไผ่ชะเลือดทั้งตำบล

หลังคา พียู ไผ่ชะเลือด

หลังคา พียู ไผ่ชะเลือด หลังคา พียู ไผ่ชะเลือด is keyphr […]

โคกไทย แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น 2.20 เมตร

โคกไทย แผ่นโปร่งแสง สีขาวขุ่น 2.20 เมตร โคกไทย  แผ่นโปร […]

หลังคา พียู คู้ลำพัน

หลังคา พียู คู้ลำพัน หลังคา พียู คู้ลำพัน is keyphrase […]

แซนวิช พียู โคกปีบ

แซนวิช พียู โคกปีบ แซนวิช พียู โคกปีบ is keyphrase of t […]

แพนเนล พียู โคกไทย

แพนเนล พียู โคกไทย แพนเนล พียู โคกไทย is keyphrase of t […]

ลอนผนังบ้าน พียู ไผ่ชะเลือด

ลอนผนังบ้าน พียู ไผ่ชะเลือด ลอนผนังบ้าน พียู ไผ่ชะเลือด […]

แพนเนล พียูโฟม ศรีมโหสถ

แพนเนล พียูโฟม ศรีมโหสถ แพนเนล พียูโฟม ศรีมโหสถ (Panel […]

ไผ่ชะเลือด แผ่นใสขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

ไผ่ชะเลือด แผ่นใสขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย ไผ่ชะเลือด แผ่น […]

ตำบลโคกไทย แผ่นใสขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

ตำบลโคกไทย แผ่นใสขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย ตำบลโคกไทย แผ่น […]

ตำบลโคกปีบ แผ่นใสขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

ตำบลโคกปีบ แผ่นใสขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย ตำบลโคกปีบ แผ่น […]

Call Now Button