Category Archives: อำเภอบ้านค่าย

อำเภอบ้านค่าย

อำเภอบ้านค่าย is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by focus keyword name in category.

อำเภอบ้านค่าย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบ้านค่ายตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทั้งนี้อำเภอบ้านค่าย ยังได้ถูกแยกต.ตาสิทธิ์ กับ ต.ละหารไปเป็นกิ่งอ.ปลวกแดง ในปี2513 และยกฐานะเป็นอำเภอปี พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2539 ยังได้แยก ต.มาบข่า กับต.พนานิคม ไปเป็นกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา และยกฐานะเป็นอำเภอนิคมพัฒนาในปีพ.ศ. 2546

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบ้านค่ายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านค่าย (Ban Khai) 7 หมู่บ้าน
2. หนองละลอก (Nong Lalok) 11 หมู่บ้าน
3. หนองตะพาน (Nong Taphan) 6 หมู่บ้าน
4. ตาขัน (Ta Khan) 9 หมู่บ้าน
5. บางบุตร (Bang But) 12 หมู่บ้าน
6. หนองบัว (Nong Bua) 11 หมู่บ้าน
7. ชากบก (Chak Bok) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบ้านค่ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบ้านค่าย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านค่ายและบางส่วนของตำบลหนองละลอก
  • เทศบาลตำบลชากบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชากบกทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านค่าย (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านค่าย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองละลอก (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านค่าย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตะพานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาขันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางบุตรทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

  • สวนสุภัทรา (สวนผลไม้)

ลอนผนังบ้าน พียู ชากบก

ลอนผนังบ้าน พียู ชากบก ลอนผนังบ้าน พียู ชากบก is keyphr […]

หลังคา พียู ตาขัน

หลังคา พียู ตาขัน หลังคา พียู ตาขัน is keyphrase of the […]

แซนวิช พียู บางบุตร

แซนวิช พียู บางบุตร แซนวิช พียู บางบุตร is keyphrase of […]

ลอนผนังบ้าน พียู หนองตะพาน

ลอนผนังบ้าน พียู หนองตะพาน ลอนผนังบ้าน พียู หนองตะพาน i […]

หลังคา พียู หนองบัว

หลังคา พียู หนองบัว หลังคา พียู หนองบัว is keyphrase of […]

แซนวิช พียู หนองละลอก

แซนวิช พียู หนองละลอก แซนวิช พียู หนองละลอก is keyphras […]

แพนเนล พียูโฟม บ้านค่าย

แพนเนล พียูโฟม บ้านค่าย แพนเนล พียูโฟม บ้านค่าย (Panel […]

หนองละลอก เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

หนองละลอก เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย หนองละลอก เมทัลชีท […]

ตำบลหนองบัว เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

ตำบลหนองบัว เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย ตำบลหนองบัว เมทั […]

หนองตะพาน เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

หนองตะพาน เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย หนองตะพาน เมทัลชีท […]

Call Now Button